De Uitverkiezingleer

Johannes Calvijn:

  • ‘Wij zeggen dat de Schrift op zijn minst duidelijk aantoont, dat mijn god door zijn eeuwige en onveranderlijke raad eens en voor altijd heeft vastgesteld, in welke persoon hij een behagen had om hem tot behoud aan te nemen en anderzijds in welke persoon hij een behagen had hem te veroordelen tot verderf’.

Augustinus van Hippo – Pedofiel en echtbreker:

  • ‘Het is aan ons om te geloven en om de kracht tot goed te doen te willen, door de Heilige Geest door wie de liefde is uitgestort in onze harten. Mijn god heeft niemand uitverkoren behalve diegenen van wie hij vooruit wist, dat zij zouden geloven en aan zijn oproep zouden gehoor geven.’

Luther contra Joden en wederdopers:

  • ‘De vrije wil is neergeslagen en totaal verpletterd.’

De uitverkiezingsleer maakt van onze enkel goede God een despoot, die moordt en laat leven volgens zijn ‘eeuwige raadsbesluiten.’ Al wist men na de 3e eeuw helemaal niets meer van het evangelie van Jezus Christus (de oprechten niet meegerekend), feit blijft dat men het ingeschapen geweten wel moét dichtschroeien met brandijzers om niet de satan, maar God verantwoordelijk te houden voor de massamoorden in de vroege middeleeuwen. Zelfs een kind begrijpt dat je niet ongestraft een onschuldige mag afmaken omdat een gefrustreerde kloosterling, een ‘Zwitserse theoloog’ of een Duitse ex-monnik dit zo maar voorschrijven. Dit vanuit hun zieke gedachten, want hun geweten hadden ze zelf allang dichtgeschroeid.

Vandaag zijn er nog honderdduizenden die deze afschuwelijke leringen blindelings aanhangen, omdat een e.v.t. gezichtsverlies hun enige houvast is in deze satanische misère. Hun geweten wordt al 18 eeuwen(!) dichtgeschroeid en men maakt er dokters in de Godgeleerdheid van om hun verderf maar te kunnen voortzetten. Leerstoeltje, wachtgeldje en het dikke pluche erbij; na ons de zondvloed (die er voor hen zeker zal komen, maar dan van vuur). Niemand komt als valse moordenaar het koninkrijk van God binnen, dus zeker deze vrome geesten niet.

Augustinus die het menselijke geslacht wilde elimineren door een wereldwijd kloosterleven zonder gemeenschap tussen man en vrouw. Calvijn, die letterlijk op heksenjacht ging en onschuldige mensen op satanische en barbaarse wijze liet afslachten, (ISIS bestond nog niet). Luther die Joden en wederdopers graag liet vermoorden. Op deze drie Goddelozen is het hele protestantisme gebouwd in haar honderden variaties (het Roomse vergif niet meegerekend).

De laatste eeuwen hebben daarom enkel een schijnchristendom opgeleverd. Een grote groep vrome geesten die een afschuw is geworden voor de heidenen. Gods Naam wordt door dit  namaakchristendom gelasterd onder de heidenen. Terecht, want het goede en kwade is door hen verdraaid tot hun eigen verderf. Godlasteraars zullen het koninkrijk niet beërven. Zij blijven buiten staan tussen de honden met allen die de enige en simpele Waarheid niet hebben liefgehad.

 

Artikelen: