De Uitverkiezingleer

De uitverkiezingsleer maakt van onze enkel goede God een despoot, die slaat, kanker geeft, moordt en laat leven volgens zijn ‘eeuwige raadsbesluiten’ (Zondag 10 HC). Al wist men na de 3e eeuw helemaal niets meer van het evangelie van Jezus Christus (de oprechten niet meegerekend), feit blijft dat men het ingeschapen geweten wel moet dichtschroeien met brandijzers om niet de satan, maar God verantwoordelijk te houden voor de massamoorden in de laatste eeuwen. Zelfs een kind begrijpt dat je niet ongestraft een onschuldige mag doden omdat een gefrustreerde kloosterling, een ‘Zwitserse theoloog’ of een Duitse ex-monnik dit zo maar voorschrijven. Dit vanuit hun zieke gedachten, want hun geweten was allang dichtgeschroeid. Vandaag zijn er nog miljoenen die deze afschuwelijke leringen blindelings aanhangen, omdat gezichtsverlies hun enige houvast is in deze satanische misère. Dat nooit! Het geweten wordt al 18 eeuwen dichtgeschroeid en men creëert ‘dokters in de Godgeleerdheid’ om hun verderf maar te kunnen voortzetten. Leerstoeltje hier, wachtgeldje daar en het dikke pluche erbij: ‘na ons de zondvloed’. Maar niemand komt als lasteraar van God en moordenaar van onschuldigen het koninkrijk van God binnen, dus zeker deze vrome gasten niet.

Augustinus die het menselijke geslacht wilde elimineren door een wereldwijd kloosterleven zonder gemeenschap tussen man en vrouw. Calvijn, die letterlijk op heksenjacht ging en onschuldige mensen op satanische en barbaarse wijze liet afslachten. Luther die Joden en overdopers graag liet vermoorden. Op deze drie Goddelozen is het hele protestantisme gebouwd in haar honderden variaties (Rome niet meegerekend; die heeft haar eigen kanker). De laatste 18 eeuwen hebben slechts een nep- en schijnchristendom voortgebracht. Een enorme groep vrome gasten die een afschuw zijn geworden voor de heidenen die nog van nature doen wat de wet gebiedt (de martelaars niet meegerekend). Gods Naam wordt door dit schijn-christendom terecht gelasterd onder de heidenen. Terecht, want het goede en kwade is door hen bewust verdraaid tot hun eigen verderf. Godlasteraars zullen het koninkrijk niet erven. Zij blijven voor eeuwig buiten staan. Zij die de waarheid niet hebben liefgehad en het geweten hebben dichtgeschroeid met brandijzers. 

Artikelen: