De Pré-existentieleer

‘Hij (God) hangt de aarde op aan het niets’ (Job 26:7)

De Pré-existentieleer gaat uit van een uitgevonden drie-eenheid; een geïmproviseerde, katholieke godheid uit de 3e eeuw n.C. Daarin speelde Jezus al miljarden jaren geleden in de box bij zijn Vader voor Hij als parachutist op de aarde werd neergelaten. Deze satanische leer heeft inmiddels miljoenen misleidt en massa’s christenen geloven nog steeds in dit demonische sprookje. De hoogste tijd dus om deze leugen te ontmaskeren. 

Jezus Christus en de Pré-existentieleer

De Drie-eenheidleer gaat hand in hand met de Pré-existentieleer. Dat moet ook wel, want als men ervan uitgaat dat Jezus ook God zelf zou zijn, dan moet Hij wel van eeuwigheid af bestaan hebben, net als God. Het is dus noodzakelijk om na de valse Drie-eenheidleer, nu de nodige aandacht aan de Pré-existentieleer te besteden. Ook hier het advies voor de lezers van deze serie, om niet te snel tot conclusies te komen, maar eerst alle artikelen te bestuderen. De vele Schriftplaatsen zijn namelijk verdeeld over het geheel, zodat men pas na de afronding ervan, voldoende overzicht heeft om een mening te vorming. En nog voor alle duidelijkheid: wij zijn géén Jehova getuigen!

Artikelen:

  1. Het geheimenis van Christus
  2. Van God uitgegaan
  3. Onze plaats t.o.v. Christus

 

 

  • ‘Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon. De akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen, en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!’ (Matth.13:36-43).