De Pré-existentieleer

  • ‘Hij (God) hangt de aarde op aan het niets’ (Job 26:7)

De Pré-existentieleer gaat uit van een uitgevonden drie-eenheid; een geïmproviseerde, katholieke godheid uit de 3e eeuw n.C. Daarin speelde Jezus al miljarden jaren geleden in de box bij zijn Vader voor Hij als parachutist op de aarde werd neergelaten. Deze satanische leer heeft inmiddels miljoenen misleidt en massa’s christenen geloven nog steeds in dit demonische sprookje. De hoogste tijd dus om deze leugen te ontmaskeren.

Jezus Christus en de Pré-existentieleer

De Drie-eenheidleer gaat hand in hand met de Pré-existentieleer. Dat moet ook wel, want als men ervan uitgaat dat Jezus ook God zelf zou zijn, dan moet Hij wel van eeuwigheid af bestaan hebben, net als God. Het is dus noodzakelijk om na de valse Drie-eenheidleer, nu de nodige aandacht aan de Pré-existentieleer te besteden. Ook hier het advies voor de lezers van deze serie, om niet te snel tot conclusies te komen, maar eerst alle artikelen te bestuderen. De vele Schriftplaatsen zijn namelijk verdeeld over het geheel, zodat men pas na de afronding ervan, voldoende overzicht heeft om een mening te vorming.

 

Artikelen: