Een ‘drie-eenheid’?

De enkel goede God heeft in zijn grote liefde de mens uitverkoren om eeuwig zijn partner, zijn tempel en zijn dienaar te zijn. Hij wil en zal uiteindelijk daartoe alles in allen worden en blijven. Om dat grootse plan uit te werken, is het noodzakelijk dat de mens Hem volledig leert kennen. Daarvoor heeft Hij zijn Zoon Jezus de wereld in gezonden om zichzelf te openbaren aan de mensen. Niemand heeft namelijk ooit God gezien of gekend, maar de eniggeboren Zoon die aan de boezem van de Vader is, heeft Hem doen kennen (Joh.1:18; Hebr.1:1,2). Wij zijn dus op Jezus aangewezen, omdat alleen Hij ons tot de Vader kan laten komen en vervolgens Hem aan ons toont (Joh.14:6b,9).

Het leren kennen van de Zoon leidt dus tot het leren kennen, dat is het zien van God, Zijn Vader (Joh.14:7). Om deze reden willen wij ons gaan verdiepen in Jezus Christus. Daarin zullen we belangrijke aspecten van deze verzonnen ‘Drie-eenheid’ ontmaskeren als een van Satans grootste leugens in de afgelopen 17 eeuwen: 

  • Eén God die Zich in drie gelijkwaardige wezens openbaart: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest,
  • De Pre-existentie van Jezus Christus (Jezus zou al van eeuwigheid letterlijk bestaan en al miljarden jaren geleden in de box bij zijn Vader met autootjes en konijntjes hebben gespeeld),
  • Het kruis en Jezus Christus daaraan, betekend dat God Zichzelf heeft geofferd…

Afschuwelijke, satanische leringen!

Bijbehorende artikelen:

  1. Gods wezen kennen
  2. Jezus, de mens
  3. In het begin
  4. Naar Zijn beeld

Opmerking:

Bij het ontmaskeren van de Drie-eenheid-dwaling hoort uiteraard ook een betoog over de Heilige Geest. Aangezien deze artikelen vooral over Jezus Christus zullen gaan, beperken we ons slechts tot het volgende. Als men ervan uitgaat dat de Heilige Geest een aparte, derde persoon van de godheid zou zijn, dan valt het op dat er in de Bijbel nergens wordt vermeld dat Jezus een zoon van de Heilige Geest is. Dat zou toch logisch zijn naar de woorden van Gabriel aan Maria in Lucas 1:35:

  • ‘De Heilige Geest zal over u komen.’ Deze engel weet echter wel beter. Hij vervolgt namelijk zijn woorden met ‘de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal het heilige dat verwekt wordt, Gods Zoon genoemd worden.’

God werkt door Heilige Geest, dat is zijn eigen Geest.