De Drie-eenheidleer

Deze verzonnen leugen is een uitvinding van mensen en staat daarom los van het Bijbels fundament

God de Vader is niet de Heilige Geest:

  • ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’ (Joh.14:26).

De Heilige Geest is niet de Zoon:

  • ‘Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem’ (Hand.10:38).

De Zoon is niet de Vader:

  • ‘U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand. En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft’ (Joh.8:15,16).

Niet God zélf is vleesgeworden, maar zijn Woord, Zijn Logos werd vlees, zoals ook de hele kosmos die Hij geschapen heeft door hetzelfde Woord, (Logos, Johannes 1:1)

Door Rome er bewust tussen gezet:

Codex Sinaïticus met 1 Johannes 5:7–9. Het ‘Comma Johanneum’ ontbreekt:

  • ‘[in de hemel: de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde…]

 

Artikelen: