Ik heb u bij uw naam geroepen

Baby’s besprenkelen?

Deze tekst wordt vaak geciteerd: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij’ (Jes.43:1). Het is een geliefde tekst bij de orthodoxen, die tijdens een ‘babybesprenkelingdienst’ bijna als een mantra wordt uitgesproken.  Veel ouders hebben vooraan gestaan bij dat teiltje met water, om hun kinderen daar in het verbond (soms met  Abraham) te laten opnemen. Een plechtig moment, je kind in de handen van Gods dienstknecht te geven en hem deze gedenkwaardige woorden te horen spreken. Woorden namens God:

  • ‘Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van Mij’ (Jes.43:1).

Louter goede bedoelingen drijven talloze ‘zich christelijk noemenden’ om deze weg te bewandelen. Uit gewoonte. Zonder Gods Woord verder te onderzoeken, wat hen door de kerk wordt voorgehouden. Zij menen daarmee een wil van God te doen. De leer van de kerk was en is voor velen voldoende en wordt zonder meer als juist aanvaard. Wanneer baby’s besprenkeld worden, zingt de gemeente steevast van God die ‘eeuwig zijn verbond zal gedenken’. Eindigend met het volgende mantra:

  • ‘Het verbond met Abraham zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind’.

En daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de bedoeling van deze “doop”: het kind is opgenomen in het verbond dat God eens via Abraham met zijn volk gesloten had. Een geruststellende gedachte voor de ouders.

Wat zegt de Bijbel?

Als men werkelijk de Bijbel gaat bestuderen, ontdekt men dat op dit punt een grote vergissing gemaakt wordt. Het oude verbond heeft namelijk allang plaatsgemaakt voor het nieuwe verbond. Een beter verbond met betere beloften (Hebr.8:6). Kinderen van Abraham worden nu niet meer langs natuurlijke weg geboren, maar langs geestelijke weg. Het nieuwe verbond heeft niet te maken met natuurlijke afstamming, maar is gebaseerd op geestelijke geboorte:

  • ‘Zij die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham’ (Gal.3:7). Nog duidelijker wordt even verderop gezegd in de Galatenbrief: ‘Als u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham’ (Gal.3:29).

En hoe zit dat dan met dat roepen van God? Wel, dat is ‘t hem nu juist: God roept inderdaad! Er zijn legio mensen die erkennen dat Gods roepstem over de wereld gaat. Ook u als lezer beaamt dat misschien wel. Maar dit is veel te vaag. Weet u wat God zegt, tot u persoonlijk? Luister maar: ‘Ik heb u bij uw naam geroepen!’ God roept u bij uw naam. Misschien hebt u die stem nog nooit gehoord. Omdat u wellicht nog nooit ‘stil voor God’ bent geweest. Misschien bent u als baby naar het doopvont gedragen door uw ouders. Goedbedoeld allemaal. U kon zelf nog geen antwoord geven op Gods roepstem. Daarom deden uw ouders het voor u.

Als iemand u persoonlijk roept, moet u ook persoonlijk antwoord geven. Dat kan niemand anders voor u doen. Nu dan. Wordt het dan geen tijd om in te gaan op de roepstem van God? Nu! ‘Vandaag, als u zijn stem hoort, verhard uw hart niet’ (Hebr.4:7). Zeg ‘ja’ tot Jezus Christus; erken Hem als uw Verlosser. Hij is het die uw zondenschuld heeft gedragen en voor u zijn leven heeft gegeven. Alleen door geloof in Jezus kunt u een kind van God worden. Alleen door Hem aan te nemen kunt u gaan horen bij het nageslacht van Abraham, het volk van God. Jezus zegt: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven’ (Matth.11:28).

  • De Heer heeft u bij uw naam geroepen, al jaren lang. Geeft u antwoord? Nu?!