De babybesprenkeling

Jonge mensen horen erbij in een ware gemeente van Jezus Christus. Dat kunnen tieners zijn, maar ook de nog jongere kinderen uit de gezinnen. Heel bewust zijn ze in het gemeentegebeuren geïntegreerd. Hun aanwezigheid en actieve deelname maakt de samenkomsten tot wat ze zijn: blijde, ontspannen ontmoetingen van het ‘huisgezin van God’.

In feite zou je anders verwachten. Er komen in de gemeente van Jezus Christus immers alleen volwassenen voor de doop in aanmerking, alleen zij die bewust hun persoonlijke keuze voor de Heer hebben kunnen maken. Kinderen zijn daar duidelijk (nog) niet aan toe. Daarom is in de gemeente de verbondsgedachte van zoveel kerken (je hoort erbij, omdat je ouders je hebben laten besprenkelen), een volkomen vreemde gedachte.

In de ware gemeente van Jezus Christus is er geen plaats voor de babybesprenkeling, maar wèl voor de kinderen zelf! Hoe zit dat nu? Op grond van welke overwegingen wordt de besprenkeling van zuigelingen verworpen? Dit hoofdstuk geeft daar antwoord op.

Artikelen: