Belijdenisgeschriften

Deze geschriften missen allen – gedeeltelijk of geheel – het Bijbels fundament

Vrijwel alle kerken hanteren belijdenisgeschriften, overleveringen van voorouders en talrijke dogma’s. Dat deze zaken achter het boek Openbaring staan en niet in de Bijbel zelf, zegt ons genoeg. Wij wilden al deze menselijke uitvindingen één voor één ontmaskeren, maar zijn daarmee gestopt. Alleen al het lezen van deze leerstellingen brengt de mens in de sfeer van het dodenrijk en het uitpluizen van deze ellende is een gruwel op zich. Daarom: de artikelen die gaan over o.a. de erfzonde, de uitverkiezing en nog meer ellende, vindt u in aparte artikelen bij het hoofdstuk ‘Dwalingen‘. Dus hier slechts enkele linken naar de forse verdraaiingen van het evangelie. 

De 3 Formulieren van Enigheid. Deze belijdenisgeschriften zijn:

Verder nog:

De kerkorde:

  • ‘In de gemeente van Christus behoort alles in goede orde te gebeuren. Daarvoor is nodig een regeling met betrekking tot:
  • de ambten,
  • de kerkelijke vergaderingen,
  • het opzicht over de leer en de eredienst,
  • de tucht.’ Zie bijvoorbeeld de verschillende Kerkordes (per denominatie is er weer een andere kerkorde nodig…) en ook de veelvoud aan Liturgische formulieren…..

Artikelen: