Dwalingen

Leugens, verdraaiingen en dichtgeschroeide gewetens

‘Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden brengen, anders dan wat wij u gebracht hebben, die is vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie brengt anders dan wat u ontvangen hebt, die is vervloekt!’ (Galaten 1:8,9).

In dit hoofdstuk willen wij ingaan op talrijke dwalingen en christelijke religies ‘naar het vlees’. Dwalingen die het enige Bijbelse fundament uit Hebreeën 6:1,2 afwijzen en de strijd in de hemelse gewesten loochenen. Die mensen niet vernieuwen in hun denken en niet de dingen van boven zoeken waar Christus is (Col.3:1). Dwalingen die Gods plan met de mens niet willen verstaan en daardoor het koninkrijk van de hemelen afsluiten i.p.v. te openen (Mattheüs 23:15). Daarbij rekenen we ook alle kloostervarianten, moderne filosofische ideologieën, fanatiek wettisisme en het hobbyistisch kerkje spelen. Deze vaak zeer geraffineerde dwalingen, zijn nooit door Jezus Christus en zijn apostelen gebracht. Zij leiden de christen af van de enige hoge weg die naar de geestelijke volwassenheid voert. Omdat het er zeer veel zijn, is het bijna onmogelijk ze allen te noemen.

Series:

Artikelen: