Water bij de wijn?

We kregen een reactie van een vrouw die o.a. het volgende schreef:

  • ‘Ik ben heel dankbaar dat de Heer mij met de boodschap van het eeuwig evangelie en het Koninkrijk der hemelen destijds in aanraking heeft gebracht. Dit is voor mij ‘de boodschap’. Ik ben nog nooit tevoren in mijn leven zo overtuigd geweest, dat dit het is, waar ik onbewust naar verlangd heb en deze waarheid is ook de enige, waarin ik voldoening en blijdschap vind. Ik ben een regelmatige bezoeker van uw site en ben vooral blij met de Tekst voor Tekst verklaringen. Ik ben blij dat ik mag getuigen, dat ik weet dat ik mij op ‘de hoge weg’ bevind en dat het mijn grote verlangen is om het doel van de volmaaktheid te bereiken. Niet tot eigen eer, maar omdat God dit plan ook voor mijn leven heeft. Dat leven duurt eeuwig!
  • Het is wel verdrietig dat deze boodschap zo weinig wordt doorgegeven. Men zegt hier wel dat we met Christus in de hemelse gewesten gezet zijn, maar ik geloof niet dat men begrijpt wat dit precies inhoudt. Het is steeds waar men ook komt, hetzelfde. Men praat veel en dit vooral in de charismatische meetings, maar de inhoud geeft geen echt geestelijk voedsel, zodat men er eigenlijk toch steeds hongerig vandaan komt. Dit is tenminste met mij zo, maar ik ben dan ook verwend en mensen die niet beter weten, vinden het allemaal voldoende.
  • Eigenlijk komt dit natuurlijk omdat wij geestelijk groeien en daarbij denk ik ook aan Hebreeën 6:1-3, waarover u ook op de site schrijft onder het hoofdstuk ‘Fundament’. Als ik nu sprekers hoor, over wie ik een paar jaar geleden nog enthousiast was en die met hun boodschap niet verder gekomen zijn dan toen, kunnen ze mij niet meer boeien. Ik sta nu eigenlijk verbaasd dat ik er toen blij mee was, maar dat is een goed teken denk ik.
  • Een paar weken geleden hadden we hier een voorganger, een doctor in de godgeleerdheid. Het viel mij op dat de man erg nerveus en onzeker was en hij naar mijn mening er maar een beetje omheen draaide. Na de dienst gingen mijn vriendin en ik hem de hand schudden. Hoe het kwam, weet ik niet, maar ik vertelde hem van uw site en de geweldige boodschap die u elke dag weer uitdraagt. U had de hongerige blik eens moeten zien, die op zijn gezicht kwam. Hij zei direct: ‘O schrijf de naam van de site even op als u wilt?’ Dat heb ik natuurlijk gedaan en tegelijk gewezen op verschillende artikelen zoals het genoemde Fundament maar ook het deel ‘Gelijkenissen’.
  • De daarop volgende keer besprak hij het Bijbelse fundament in de dienst. Hij zei er nog bij dat hij ongerust was met de loop van de zaken in de kerken en vooral ook in de charismatische beweging en dat er gelukkig wel via internet mensen waren die de goede geestelijke inzichten konden doorgeven. Zijn vrouw en hij waren er bijzonder door gezegend. Het is hier net als in Nederland, ja ik woon in het buitenland, een grote verscheidenheid van geloof en geloofjes. Soms lijkt het wel een concurrentiestrijd. De ene kerk wil hier nog een mooier gebouw hebben dan de andere. Voor mijn gevoel kan ik net zo goed thuisblijven. Mag dat nu of moet ik mij perse bij een gemeente aansluiten? We hebben toch de gemeenschap van de heiligen nodig?’

Ons antwoord:

Wij zijn blij dat er ook in het buitenland mensen zijn, die de waarheid hebben gehoord over de leer van het Koninkrijk der hemelen. Dat zij kennis hebben van de geestelijke wereld en dat zij zich ook in hun natuurlijk leven naar deze boodschap willen richten. We zijn ervan overtuigd dat niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld velen zijn die honger en dorst hebben naar de gerechtigheid. Hen willen wij in het bijzonder bereiken en verder helpen, zodat zij verzadigd worden. Wij zeggen wel eens: ‘Wij mikken op het beste in de kerken’.

Waar er echter geen gemeenten zijn waar ‘de volle raad van God’ verkondigd wordt, ontstaan lastige situaties, zoals die van de vrouw die ons mailde. Enerzijds is het niet goed dat gelovigen alleen staan, want alleen in het midden van het huisgezin van God kan hij of zij tot volle ontplooiing komen. Daar horen zij niet alleen het evangelie, maar zij kunnen het daar ook praktisch toepassen. Anderzijds is het moeilijk om telkens een leer te horen prediken, die niet overeenstemt met het hele plan van God en verbonden te zijn met broers en zussen die de hoge geestelijke weg niet bewandelen om het doel van God, de volkomenheid, te bereiken. Wat dat betreft moet zij er voor oppassen niet alles te accepteren en niet altijd zomaar ‘water bij de wijn’ te doen.

In de gegeven situatie raden wij deze vrouw aan om speciale leiding van de Heer te vragen en waar zij dan in een gemeente komt, zich positief op te stellen. Door haar belijden zal ze misschien anderen kunnen opwekken met haar dezelfde weg te gaan. Denk maar aan het gesprek met die voorganger. Fijn dat ze hem heeft kunnen attenderen op onze site. Hoeveel weerstand er ook mag zijn en met hoeveel moeizaam werk het ook gepaard mag gaan, wij weten dat naar het woord van onze Heer, dit evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld zal worden gepredikt en dat niet alleen, maar dat ook voor de troon een menigte zal staan, die het aangenomen heeft, uit alle volken, stammen, talen en natiën (Openb.7:9).