Over geloofsgenezing

  • ‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen’ (Jacobus 1:17).

Het woord ‘licht’ is een beeld. In de eerste verzen van het evangelie van Johannes staat: ‘En het leven was het licht voor de mensen’. Licht betekent dus leven en duisternis betekent dood. Het eeuwige, onvergankelijke leven dat bij God is, werd door Jezus aan ons geopenbaard. Laat daarom dit nieuwtestamentische axioma goed in u doordringen: God is licht en in Hem is geen spoor van duisternis. God is leven en uit Hem komt nooit iets voort wat het leven beschadigt, aantast of wegneemt. Daarom zijn de destructie en de wetteloosheid nooit uit God. Hij zendt geen rampen, geen oorlogen, geen watersnoden, geen ziekten, geen ongeval, geen zonde, geen leugen en Hij gebruikt geen geweld, want zij zijn vijanden van het leven. Ze zijn alle in strijd met de eeuwige wetten van God die vrede, gerechtigheid, blijdschap en harmonie op het oog hebben.

Naast verschillende artikelen volgt hier een serie over ‘Geloofsgenezing’.

Artikelen:

  1. God is enkel licht en leven
  2. Ziekte is van de duivel
  3. Kracht in zwakheid
  4. De vuurgloed van de beproeving
  5. Bijbels antwoord op ziekte
  6. De wil van God m.b.t. genezing