Bouwstenen

‘Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt’ (1 Corinthe 3:10).

Het hoofdstuk van het Bijbels Fundament gaat over de pijlers van het fundament van het christelijk geloof. Samenvattend wijzen wij er op, dat dit fundament Jezus Christus is. Onze Heer is geen wazige of sentimentele figuur van wie men de afbeelding aan de muur heeft hangen of aan een kruis, maar Hij is de weg van de waarheid, het vleesgeworden Woord uit Gods Logos (Joh.1:1). Dus geen 1/3e god uit een uitgevonden drie-eenheidsleer, maar Gods eniggeboren Zoon. Het Bijbelse fundament is onlosmakelijk met zijn persoon en werk verbonden. Hij is er identiek mee. In dit hoofdstuk dragen wij bouwstenen aan om op het fundament en het eerste onderwijs verder te bouwen, zowel op het persoonlijk vlak als voor de opbouw van de gemeente.

Thema’s:

Artikelen: