Boekbespreking

Er zijn echter nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als deze één voor één beschreven werden, dan zou – naar ik meen – de wereld zelf de boeken die geschreven werden, niet kunnen bevatten (Johannes 21:25).

 

 In dit hoofdstuk bespreken we verschillende boeken: