Het symbool van de nieuwe tijd

‘En zij begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun ingaf’ (Handelingen 2:4)

Het is het allerlaatste ogenblik dat Jezus zich op aarde bij zijn leerlingen is. De Heer kent de wereld en de strijd waar zijn leerlingen mee te maken krijgen. Wat zal Hij ze op dit ogenblik nog zeggen; wat zal Hij nog kunnen geven voor Hij gaat? In Marcus 16:17 zegt Hij: ‘als tekens zullen deze dingen de gelovigen volgen: in andere talen zullen zij spreken.’ >>>>>