De doop in Heilige Geest

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft Mij gezalfd. Hij heeft Mij gezonden om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven (Lucas 4:18).

De doop in Heilige Geest is het bekleed worden met de kracht van God. Deze kracht wordt door de Heer geschonken voor de verkondiging van zijn Woord, zoals in Handelingen 1:8 geschreven staat: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over u komt, zult u kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judéa en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’  We moeten daarom niet de fout maken om het werk van Gods Geest te verwarren met menselijk enthousiasme of met menselijke emoties. God schenkt ons de kracht van Zijn Geest niet om ons innerlijk fijne gevoelens te geven, maar zodat we kracht zullen hebben om zijn Woord onder alle omstandigheden te verkondigen. Ook de Heer Jezus zelf werd gedoopt in Gods Heilige Geest en ter gelegenheid van zijn eerste publieke optreden zei Hij:  ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft Mij gezalfd. Hij heeft Mij gezonden om aan armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven’ (Lucas 4:18).

Thema’s:

Artikelen: