Bekering van dode werken

Zelfkastijding of geloof?

De eerste stap die u moet doen om op de weg van de redding en verlossing te komen is uw bekering. Er is dus een verandering van het hart nodig; dat betekent een totale vernieuwing van uw onzichtbare, inwendige mens. Zo alleen kunt u het Koninkrijk van God binnengaan, waar u ‘rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest’ vindt (Romeinen 14:17). In uw oude, onbekeerde toestand bent u voor God dood vanwege uw zonden. Niemand kan twee heren dienen. Niemand kan met satan en zijn demonen contact hebben en ècht leven, want leven is uit God. ‘Dood zijn’ betekent gemeenschap hebben met het rijk van de duisternis en in dienst staan van gevallen engelen. Wanneer u deze demonische geesten gehoorzaamt (en liefheeft), belonen zij u met een eeuwige dood, dat houdt in: vervreemding van God en een eeuwig verblijf in de vuurpoel die voor satan en zijn gevallen engelen is bereid. In Romeinen 6:23 staat:

  • ‘Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood’ en in Jesaja 59:2 lezen we: ‘Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God’.

Artikelen: