Bidden

‘Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen Hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft’ (Lucas 11:1).

Een mens moet veel dingen leren. Als kind gaat dat vaak spelenderwijs. Om te leren praten heeft het geen hogere opleiding nodig: het jonge kind leert dat meestal tussen de bedrijven door. Later gaat het kind naar de basisschool en daarna naar het voortgezet onderwijs. Daar krijgt het les van vakbekwame docenten (als het goed is en het niet allemaal wegbezuinigd is door de raden van bestuur!). Voor elke vorm van onderwijs moet men bij de daartoe bevoegde leraren zijn. Goed timmeren leer je niet aan de theologische faculteit en Hebreeuws leer je niet door het volgen van een (overigens gedegen) technische beroepsopleiding.

Bidden kun je leren

Van wie kan een mens nu het beste bidden leren? Toch zeker van iemand die zelf een rijk gebedsleven heeft. Dat laatste gold absoluut van Jezus: Hij bracht veel uren met de Vader door in een open gebedsrelatie. Jezus heeft ongetwijfeld kennis genomen van wat de profeet Jesaja in hoofdstuk 7:14 schreef: ‘Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen en u zult hem de naam Immanuël geven’. En van zijn ouders zal Hij gehoord hebben dat een engel van de Heer in een droom aan Jozef openbaarde, dat zijn verwekking bij zijn moeder Maria uit Gods Geest was (Mattheüs 1:18-23). Jezus was er zeker van op de hoogte dat Adam Gods zoon genoemd werd (Lucas 3:38), maar ook dat Hijzelf Gods zoon mocht zijn, alleen al door de natuurlijke verwekking door toedoen van de hemelse Vader.

Later, bij zijn doop in Gods Geest, werd de Mensenzoon ook de eerste natuurlijke, maar ook geestelijke zoon van God. De eerste Adam was een natuurlijk mens met een natuurlijke geest, de tweede Adam werd bij zijn doop in Gods Geest een geestelijk mens. Daarom waren zijn leerlingen aan het goede adres met hun verzoek aan Jezus: ‘Heer, leer ons bidden’. Jezus was van Godswege bevoegd, hen wegwijs te maken in het Koninkrijk van de hemelen. Hij kon hun leren bezig te zijn in de hemelse gewesten, precies zoals Hij dat zelf gewoon was te doen: dagelijks. Dat kwam doordat zijn hart naar de Vader uitging en vol was van de woorden die vanaf het begin bij de Vader waren.

Artikelen:

Serie: