Israël en Brits-Israël in de film

Enkele lezeressen op vakantie in Adelaide, Australië, reageerden:

  • ‘De samenkomsten hier zijn een belevenis op zich. Veel geklap, gejuich, gezang en grapjes; kortom een vrolijke sfeer, maar een arme boodschap: of aards Israël of Brits-Israël, dit dan ondersteund met films. Heel wat diensten en Bijbelstudies worden hieraan gewijd. De mensen zijn zeer hartelijk voor elkaar en voor ons. We hebben al veel Hollanders ontmoet, onder andere een familie die hier al twintig jaar woont. Wij ontmoetten ze in de kerk van wijlen Leo Harris en gingen na de dienst met ze mee naar huis. We vertelden over het Koninkrijk der hemelen. Ze stonden er jammer genoeg niet voor open en zijn gelukkig met hun Brits-Israël-visie. Het zijn zeer hartelijke en gastvrije mensen, maar ze hebben geen verlangen naar meer. Toch zitten er in die kerk veel kinderen van God en elke dienst worden er zielen gered en vervuld met de Heilige Geest, maar verder worden ze niet onderwezen. Dat is toch erg. Wat de samenkomsten betreft, verlangen wij terug naar Nederland!’

Het is inderdaad zeer te betreuren dat zoveel zogenaamde christenen de een of andere natuurlijke, aardse Israëlleer aanhangen. Veel kerken zijn gevlucht in hulp aan de derde wereld. Op zichzelf kan dat een goede bezigheid zijn, omdat zij hiermee de goddelijke eigenschap van barmhartigheid najagen, maar het is de roeping van de kerken echter niet! Men doet dit dan ook om een geestelijk vacuüm op te vullen. Sterker nog, door b.v. voedsel en geld te sturen naar Afrika, maakt men de hongersnoden voor de toekomst nóg groter.

De  Brits Israëlleer

De vlucht in allerlei soorten Israëlleringen is nog minder zinvol, want niemand vindt daar enige baat bij. Geen mens wordt erdoor gevoed, geestelijk noch natuurlijk. Wij staan hier voor een vorm van afgoderij die haar weerga onder de orthodoxe christenen niet heeft. Jezus sprak over het gevaar, dat zelfs de uitverkorenen zouden worden verleid. Met de aardse Israëlleer is dit proces van ontrouw in volle gang. De blik is naar de aarde en niet meer naar de hemel gericht. De Israëlvisie maakt de christen immuun voor het Koninkrijk van de hemel. Haar aanhangers verachten het evangelie dat Jezus zelf verkondigde. Ze zijn slechts politiek geïnteresseerd.

Omdat men in de pinksterbeweging geestelijk allang aan zijn plafond zit, ziet men daar hetzelfde gebeuren. Steeds feller komt dit politieke christendom tevoorschijn. Een treurige zaak voor een beweging, die zich in het bijzonder moest bezighouden met de doop in de Heilige Geest, met de geestelijke gaven en de strijd in de hemelse gewesten.