Een eeuwige erfenis

‘Kijk daar eens, wat prachtig! Moet je hier eens zien. Zeg, dat is schitterend! Oh, kijk daar die glas-in-loodramen, wat een fantastische kleuren!’ De vriendinnen die een dagje samen op pad zijn gaan er helemaal op in. Wat ze hier te zien krijgen is dan ook wel bijzonder. Meteen bij het binnenkomen worden ze al Lees verder…

Bent u verzekerd?

Wat een troep! Er is niet veel bruikbaars meer overgebleven van de inventaris. De brand heeft goed huisgehouden. Al heeft de brandweer haar uiterste best gedaan, veel te redden was er niet. En nu is de recherche de schamele resten aan het onderzoeken. De politie wil nu eenmaal graag weten hoe de brand ontstaan is. Lees verder…

Geen ander evangelie

Galaten 1:6–9 Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem, Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien 6,7. Na een korte en koele Lees verder…

Hypnose in de gemeente

Christenen door satan vernederd (verg. Job 4:13-21) Het plan van God met ons leven houdt in, dat wij geestelijk volwassen worden en dan zullen opgroeien tot volmaakte mensen. Hij heeft iets groots met ons voor en met zijn oproep om naar de volmaaktheid te streven, schenkt Hij ook de geestelijke gaven om haar te bereiken. Voor ieder Lees verder…

Chassidisme

De chassidim – een Hebreeuws woord voor ‘vromen’, enkelvoud: chassid – is een aanduiding in het Jodendom voor een groep religieuzen in Palestina in de 3e en 2e eeuw vóór Christus. Dezen verzetten zich tegen het hellenisme, dus tegen de opdringende Griekse en ook wel Romeinse cultuur en de daaruit voortkomende paganisering, dat is het Lees verder…

Demonische godsdienst

Zijn ziekten van God? Omdat er vandaag nog steeds een slaafs kerkvolk is, dat aan God ook het kwaad toeschrijft, is het goed om zien waar deze verleugende gedachte vandaan komt. Ook al zijn hun dwaalleraars allang gestorven, hun valse leringen woekeren nog voort als een kankergezwel. Wij willen hier ingaan op een paar nummers van ‘Middernachtsroep’, Lees verder…

Het grote Babylon

‘Volk van Babel, je woont tussen grote rivieren, te midden van grote rijkdommen, maar je einde is gekomen, je levensdraad wordt doorgesneden’ (Jer.51:13) Ook de profeet Jeremia hield zich al bezig met de valse schijnkerk. In vers 7 van dit hoofdstuk kunnen wij lezen: ‘Babel was een gouden beker in de hand van de Heer, Lees verder…

En Herman dan?

Eindelijk is Stefan, mijn neefje, ingeslapen. Heel voorzichtig heb ik zijn handje uit de mijne losgemaakt en het lukt me om geruisloos van z’n bed af te glijden en te verdwijnen. Gelukkig is hij niet opnieuw wakker geworden en ik bedenk nog even hoe lief hij er uitziet wanneer hij daar zo rustig ligt met Lees verder…

Lopen op de nieuwe weg

Ze zet haar eerste stappen op de nieuwe weg. En vraagt en vraagt. Vandaag is het deze vraag: geestelijk reageren, wat bedoelen jullie daar nou eigenlijk mee? En de voorzichtige uitleg: geestelijk reageren dat is in verbinding met Jezus blijven, wat er ook gebeurt. Hem raad vragen. Je niet laten meezuigen door gebeurtenissen. De dingen Lees verder…

Het ‘uitverkoren’ volk

Wij ontvingen een mail van een Joodse vrouw, die enkele artikelen van onze site had gelezen. Zij reageert dan op de artikelen over de Bergrede: ‘De inhoud is interessant, vooral voor een pasbekeerde, maar voor wat mij betreft, is het nu vier jaar geleden dat ik het voorrecht had de Heer te ontmoeten. Deze artikelen Lees verder…