Sprookjes over een plotselinge, voortijdige ‘opname’

U kent het wel: wij schieten het luchtruim in om de Heer ergens in een of ander geografisch punt te ontmoeten. Hierover zijn films en documentaires gemaakt die bij duizenden verspreid werden. Jezus staat dan op een stratocumulus ongeveer 2.000 meter hoog, terwijl christenen uit het dorpje beneden naar boven liften. Sommigen zijn een paar Lees verder…

Alternatieve geneeswijzen

Hoe een opnieuw geboren arts over de zogenaamde alternatieve geneeswijzen denkt: Angst is een slechte raadgever Mevr. A. heeft al maanden erge hoofdpijn. Ze heeft er zelf voor gebeden en ook voorbede gevraagd aan de oudsten van de gemeente, maar het helpt allemaal niet. Het huishouden gaat door. Ze moet voor man en kinderen zorgen Lees verder…

De zonen van God zijn opgestaan!

Gelukkig bent u als men u uitscheldt, u vervolgt en u op allerlei manieren belastert, omdat u volgelingen van Mij bent: juich van blijdschap, want een grote beloning staat u te wachten in de hemel. Zo heeft men vroeger ook de profeten vervolgd (Mattheüs 5:10-12). Hier een reactie in een mail n.a.v. het gedichtje: ‘Daar juicht een Lees verder…

Ik geloof in de opstanding!

Voor de drie vrouwen die in de vroege paasmorgen naar Jezus’ graf gingen, was het een verdrietige weg. Ze waren immers op weg om het ontzielde lichaam van hun Meester te balsemen. Daarmee werd zijn dood voor hen definitief. Onuitwisbaar stond Jezus’ lijden hun in het geheugen gegrift. Hun Meester was niet meer. Voor hen Lees verder…

Dood en leven

Wanneer men zijn aandacht richt op het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding op Paasmorgen, verbindt men deze van God gegeven redding, als opnieuw geboren christen, met eigen dood en leven. Als ‘heidenen’ waren zij immers vroeger nog ‘dood door overtredingen en zonden, waarin zij gewandeld hadden’ (Efeze 2:1). Door het contact met satans’ demonen en door het overtreden van Gods Lees verder…

Het is volbracht!

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, zodat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij: ‘Het is volbracht.’ Lees verder…

Het proces

‘Ik bezweer u bij de levende God!’ … ‘Maar Jezus zweeg stil.’ Vrome geesten houden van ernst en decorum. Het proces waarin Jezus terecht stond, was dan ook goed geënsceneerd. De hoge raad was in zijn geheel aanwezig. De oudsten vertegenwoordigden de politieke kartels, de schriftgeleerden de wet met bijgevoegde uitvindingen de overpriesters de tempel. De Lees verder…