Als de oogst rijp wordt

Rond de jaarwisseling loop je het gevaar dat je nostalgisch wordt en gaat filosoferen over de dingen uit het verleden. Hoe anders was Mozes, hij dacht na over de dingen die later zouden gebeuren. Zo willen wij ook bezig zijn met de toekomst en een boodschap brengen voor de komende generaties. Hun leven is niet Lees verder…

Zoals in de dagen van Noach

In zijn grote eindtijdrede legde Jezus verband tussen de laatste dagen waarin wij leven en de prehistorische tijd, met de woorden: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.’ Het is daarom van belang parallellen te trekken en verschillen te ontdekken tussen beide perioden in de geschiedenis Lees verder…

Het groene gras aangestoken

Als Paulus ons de dagen, die vooraf gaan aan de komst van de Heer, beschrijft, noemt hij als opmerkelijk verschijnsel de openbaring van de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. Hij wijst erop dat de oorzaak van de ontbinding is, dat de tegenstander zich in de tempel van God zet om zichzelf Lees verder…

Het èchte Kerstverhaal

Hoewel de meeste mensen menen het kerstverhaal nu wel zo onderhand te kennen, blijkt een nadere studie toch wel op zijn plaats. Om te beginnen valt het op dat de twee evangeliën eigenlijk een ‘verschillend’ kerstverhaal vertellen. Het is Mattheüs die vertelt over de engel die aan Jozef verschijnt en niets zegt over de engel Lees verder…

De geboorte van Jezus

Veel kerstboodschappen zijn tegenwoordig kort vanwege alle poespas die de kerstfeestvieringen met zich meebrengen. De woordverkondiging moet niet al te lang duren want het ‘beleven en doen’ staan voorop. Het ware kerstverhaal wordt ondergesneeuwd door randverschijnselen tijdens de vieringen en daarmee wordt zelfs Jezus vergeten. De geboorte van Jezus wordt beschreven in Lucas 2:1-20: ‘En het gebeurde in Lees verder…

Laat Uw koninkrijk komen

Het is feest bij de herders. Immers, de geleerden hebben geen juist begrip voor de goddelijke wijsheid en de rijken hebben het te druk met andere zaken. De onwetende herders zijn uitverkoren om het eerst de openbaring te ontvangen, dat de Redder van de wereld werkelijk geboren was. Wat een heerlijke boodschap ontvangen deze mensen Lees verder…

Het geloof van Herodes

Wat had Herodes een groot geloof in de Schriften! Wat had hij een groot geloof ook in de komst van de Christus. Is dat wel eens opgevallen? Het was Herodes, die de sterrenwichelaars uit het Oosten naar Bethlehem stuurde, omdat hij de Schriften geloofde. Het was Herodes, die stellig de boodschap aanvaardde, dat de Messias was Lees verder…

Kerstopenbaring

Opnieuw wordt het geboortefeest van de Heer Jezus Christus gevierd. De eersteling van de nieuwe schepping. De eerste uit God geborene (Johannes 1:1) wordt in doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd. Dit is het ogenblik dat het onzienlijke koninkrijk van God zijn intree op deze aarde doet. De hemel en de onzichtbare wereld wordt geopend en Lees verder…

Jezus volgen

Of het nu komt door de lange donkere avonden, de glinsterende ballen of de zachte muziek, in ieder geval wordt het religieuze gevoel van veel mensen rond de kerstdagen flink geactiveerd. Allereerst zijn daar de vele kerstmarkten, waar men al helemaal ondergedompeld wordt in een soort Charles Dickens-achtige toestand. Rond dezelfde tijd is men druk Lees verder…