Erfschuld en erfsmet?

In de Bijbel komt het leerstuk van de erfzonde niet voor. Men maakt daarbij onderscheid tussen erfschuld en erfsmet, ook deze uitdrukkingen komen niet in de Bijbel voor. Erfschuld zou dan de zonde van Adam zijn die ons toegerekend zou worden, terwijl erfsmet wijst op de totale geestelijke verdorvenheid van het menselijke geslacht. Daarbij wordt dan verwezen naar Rom.5:12. Wij zijn Lees verder…

Genezing – niet voor allen?

Getuigenissen in de gemeenten beschrijven doorgaans een boodschap van bevrijding, genezing en herstel. Zij zijn tot eer van God en dienen mee tot onze bemoediging en versterking. Wij verheugen ons daarom over alles wat kinderen van God zoal uit handen van hun Heer en Redder te ontvangen. Daardoor kunnen we op die getuigenissen meestal met Lees verder…

De boeken geopend

In het duizendjarig vrederijk zijn alle mensen, die nog op aarde leefden, door de gemeente tot volkomenheid gebracht. Zij, die gehoorzaam gebleven zijn bij de laatste ‘stuiptrekking’ van de duivel (de slag bij Gog en Magog), hebben hun plaats in de stad van God ingenomen. Dit nieuwe Jeruzalem bestaat dus uit mensen, die tijdens hun aardse Lees verder…

De bedekking weggenomen

De grote opdracht voor Gods Zoon, Jezus Christus, bestond hieruit dat door zijn prediking de geheimen van het Koninkrijk der hemelen werden onthuld en de gedachten van God over de mens bekend werden gemaakt. Jezus toonde zijn toehoorders de onzienlijke wereld, hoe het daar toegaat en wie daar hun vrienden en wie hun vijanden waren. Hij Lees verder…

Aan God of aan de satan?

Het axioma dat Jezus zijn leven als losprijs aan de duivel betaalde, kunnen veel kerkmensen maar niet aanvaarden. Men vraagt dit na bij zijn dominee of pastoor en komt tot de ontdekking dat ook zij deze transactie niet begrijpen of willen begrijpen. Dit is ook niet zo verwonderlijk, want de kerkelijke leiders hebben eeuwen geleden de Lees verder…