Hertrouwen na echtscheiding?

De vraag die wij regelmatig te horen krijgen, is: ‘Mag iemand die gescheiden is, hertrouwen?’ Er staat toch: ‘Wie de verlatene of weggezondene trouwt, pleegt overspel’ (Mattheüs 5:32) en: ‘Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft’ (1 Corinthe 7:39) en: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij Lees verder…

Voorbede

Het was een dramatische gebeurtenis met verregaande gevolgen. Maar tegelijkertijd was het een uitdaging. Terwijl Mozes op de berg was en sprak met God, maakte Aäron voor het volk een gouden kalf en vierde het volk feest met zijn nieuwe god. In de naam van de Heer nog wel. De gevolgen waren ernaar. De Heer Lees verder…

Gebed om vrijmaking

Het gebeurt vaak dat we reacties ontvangen van mensen, die door aanvallen van de satan, in grote nood verkeren. Zo kregen we onlangs contact met een moeder, die vertelde dat haar kind geestelijk zwaar werd aangevallen. Al in haar prille jeugd sloeg de vijand toe. Het kind zag dan een fototoestel op zich afkomen waar ze Lees verder…

Storm op het meer

Jezus had een zware dag gehad. Hij had net de gelijkenissen over het Koninkrijk der Hemelen uitgesproken. Hij heeft de verborgenheden geopenbaard, zoals in Marc.4:11 staat: ‘U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen’. Jesaja 8 en 9 zegt dat ons eerst een Lees verder…