De barmhartigheid van God

Het is niet zeker wanneer psalm 107 geschreven werd, maar men kan wel zeggen dat dit ongeveer 800 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus was. Deze woorden zijn dus al bijna 3000 jaar geleden geschreven en zij hebben nog steeds veel waarde. In de Romeinenbrief staat dat de goedheid van God tot bekering leidt. Het is goed Lees verder…

Horen en doen

‘Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn’ 19 . Jacobus heeft in de vorige verzen duidelijk gemaakt, waar het goede en het kwade vandaan komen en langs welke weg zij zich in de natuurlijke wereld openbaren. Het goede komt van God Lees verder…

Verbonden met het voorgeslacht?

Een lezer stelt de volgende vraag: ‘In Exodus 20:5 wordt gesproken over het bezoeken van de ongerechtigheid van de vaders aan het derde en vierde geslacht. Hoe moeten we dat zien? In tegenstelling tot bijvoorbeeld Ezechiël 18. Zou zo iets dan alleen geschreven zijn in verband met bijvoorbeeld dronkenschap, zoals wel wordt uitgelegd?’ >>>>>

Voltooiing van de tempel

‘Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad 42 maanden lang zullen Lees verder…

De ware tempel komt tot stand

‘Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: De tijd is rijp en het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap’ (Marc.1:14-15). Als Johannes de Doper overgeleverd is, gaat Jezus naar Galilea. De tijd is vervuld. Johannes, de wegbereider Lees verder…

Allen leden van één lichaam 2

‘En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk Zijn leden’ 26,27. Het lichaam van Christus is een levend organisme. Het bestaat niet uit onsamenhangende delen, maar uit individuen die met Christus en met Lees verder…

12 beelden van de gemeente

Het Koninkrijk der hemelen werd door Jezus in gelijkenissen uitgebeeld. Het is daarom niet te verwonderen, dat ook de gemeente van het nieuwe verbond in beelden getekend wordt. Haar vele facetten en haar functie, haar plaats op aarde en in de hemel, haar wezen en de onderlinge verhouding tussen haar leden, worden door deze voorstellingen, Lees verder…

De catechismus – mensenwerk?

Een vraag van een lezer: ‘Catechismus zou mensenwerk zijn, akkoord. Wat is een preek van een dominee? Wat is een artikel op de site van u? Mensenwerk, maar zowel de dominee als uw siteredactie spreken uit en over het Woord van God. Zo zie ik ook de opstellers van de Heidelbergse Catechismus spreken uit en Lees verder…