Het celibaat

Wie de huidige ontwikkeling op het kerkelijke erf volgt, zal gemerkt hebben dat ook hier grote veranderingen aan de gang zijn. Een van de actuele zaken op dit moment is de strijd, die in de rooms-katholieke kerk aan de gang is, met betrekking tot het celibaat (het ongehuwd blijven van priesters). Wat jarenlang in deze Lees verder…

Een reactie over het begrip ‘de onzienlijke wereld’

We kregen een uitgebreide mail waarin onder meer stond: ‘Met uw begrip ‘onzienlijke wereld’ kun je zoveel kanten op. Spiritisten, Sofisten, Rozenkruisers, Yogi, enfin noem ze allemaal maar op, hebben het ook over de ‘onzienlijke wereld’, waarin zij zijn doorgedrongen. Snapt u wat ik bedoel? Temeer omdat er in deze ‘onzienlijke wereld’ door u nogal Lees verder…

Het experiment van God met de duivel

God experimenteerde met de duivel. In Gods gedachten komt immers nooit het kwade op. Hij kende het alleen als mogelijkheid, wanneer de schepping in haar ontwikkeling zou kunnen worden aangetast. God kent het kwade door waarneming uit de gedragingen van de afgevallen engelen ten opzichte van zijn scheppingswetten. Denk aan Psalm 104, die hierboven geciteerd wordt. Lees verder…

Camouflage van de satan

Het was Augustinus die ooit schreef, dat het Oude Testament in het Nieuwe is geopend en het Nieuwe in het Oude was verborgen. Daarom zal de christen, die het Oude Testament leest zonder de leer van het Koninkrijk der hemelen te kennen, vaak bij de aarde worden bepaald en zelden bij de onzienlijke wereld. Mozes Lees verder…

De vijf dwaze maagden

‘Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem Lees verder…

Het onkruid in de akker

De Mensenzoon zaait ‘goed zaad’ uit, want Hij is de verkondiger van de gedachten die uit Gods Geest geboren zijn. De woorden die Jezus uitspreekt, horen bij het wezen van God. Zij waren als gedachten bij God en zij zijn uit God (Joh.1:1). In Jezus waren Gods gedachten zo geïncorporeerd, dat gezegd kon worden: ‘Het Woord, Lees verder…