Paranormale geneeswijze – een gevaarlijke zaak!

Ook het UWV bouwt vandaag mee aan uw betere toekomst. U krijgt weer een zinvolle invulling van uw bestaan d.m.v. helderziendheid, Tarot- en engelenkaarten lezen, Hypnose, Magnetisme, Reïncarnatie, Yoga en voor de doorgewinterde diehards de Antroposofie. Kortom, alles wat er zoal bestaat tussen hemel en aarde, kunt u daar gratis krijgen. De stichting Paradidakt helpt u daarbij persoonlijk in de praktijk. Maar waar Lees verder…

De geest van de antichrist

Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd, hij zoekt de redding en het geluk voor de gemeente. Hij is als die vader en moeder die het beste willen voor hun kind, zij lijden pijn als hun kind de verkeerde keus maakt. Ouders zijn niet blij als hun kinderen verleid worden door wat zo Lees verder…

Overwegingen van een zieke predikant

Een lezeres wees op ons een drietal artikelen van een Hervormd magazine, waarin een predikant een aangrijpende artikelenreeks schreef over zijn ervaringen tijdens zijn ernstige en ‘ongeneeslijke’ ziekte. Wij waren verbaasd over het geestelijk inzicht wat deze (Hervormde) man bezat. Het opschrift van zijn beschouwingen was: ‘Schrijvende vanaf het ziekbed’. Na een zware operatie wist Lees verder…

Kracht in zwakheid

Elke christen kan zondigen en elke christen kan ook ziek worden. De apostel Johannes zegt: ‘Als iemand gezondigd heeft’ (1 Joh.2:1 St. Vert.). Het spreekt dus niet vanzelf dat wij zondigen, maar de mogelijkheid ervan is niet uitgesloten. Zo stelde Jacobus, de broer van de Heer, de vraag: ‘Is er iemand bij u ziek?’ (Jac.5:14). Lees verder…

Pinksteren in Gods plan

Van eeuwigheid heeft God een plan in zijn gedachten, Hij voert het uit in verschillende fasen. Zijn bedoeling is om een geestelijk huis te bouwen, waarin Hij met een gelijkwaardige partner wonen kan. De hele schepping is hierop ingericht. God schiep eerst de hemel met zijn dienende geesten en daarna construeerde Hij de aarde. Hij Lees verder…