Wat zijn geestelijke gaven?

Er is een zichtbare en er is een onzichtbare wereld. Er is een natuurlijke en er is een geestelijke wereld. Er is een vergankelijkheid en er is een onvergankelijkheid. Het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Er zijn natuurlijke gaven en er zijn geestelijke gaven. De eerste dienen voor de ontwikkeling en de Lees verder…

Raadsels begrijpen

‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben’ (1 Corinthiërs 13:12). Nadat Paulus geestelijk van een kind tot een man was uitgegroeid, ging hij zich bezig houden met het ontdekken van Lees verder…

De stad van de grote Koning – Maar welke stad en welke koning?

Wij geven graag gehoor aan de opdracht van onze Meester om zijn evangelie wereldwijd te verkondigen (Marcus 16:15-17). Maar wanneer wij dit doen komen we onderweg de vreemdste leringen tegen. Leringen waar de Heer nooit over gesproken heeft en ook de apostelen niet. De venijnigste hiervan is wel de occulte, aardse Israëlaanbidding. Waar Jezus sprak van Lees verder…

Een rare leer tegenover de leer van Jezus

Het kerkblad van een gemeente, die zich breedsprakig met de naam ‘Pinksterkerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente’ tooit, gaat op deze vraag uitvoerig in. ‘Onmogelijk!’, luidt het pertinente antwoord van een overigens niet ondertekend stuk dat deze vraag aansnijdt. ‘Ontelbare Bijbelteksten bewijzen dat’. Geen van het zevental teksten die de schrijver in de loop van zijn betoog Lees verder…

De kracht van geloof

Geloof in God is voor moderne mens een achterhaalde zaak; deze houdt alleen maar rekening met wat voor ogen is. Geloof in God past niet in het utopiaanse denken van vandaag, want een persoonlijke God kan door hen nergens geplaatst worden. Zij geloven in de macht van het getal en in de krachten van de natuur, in dat Lees verder…

Sterke verhalen over de wederkomst

In ‘Eternity’, een Australisch, evangelisch maandblad, lazen wij een overzicht van enkele sterke verhalen, die in verband zouden staan met een spoedige wederkomst van de Heer. Goedgelovige christenen nemen ze regelmatig op hun sites over vanwege hun sensationeel en alarmerend karakter. Zo doet sinds een halve eeuw de canard de ronde, dat de stenen voor Lees verder…

EO ‘s occulte evangelie

Een paar uurtjes niets doen. Daar had ik wel zin in. Zo zat ik op de bank, vastbesloten om niets meer te doen na een drukke dag. De afstandsbediening erbij, wat knabbelen en een drankje. Lekker een vrije avond… Nou zo vrij was het niet. Ik keek naar de Tv en de aandacht werd getrokken door een Lees verder…

Filosemieten

“Filosemitisme is sympathie voor het Joodse volk of het joodse geloof, het tegenovergestelde van antisemitisme. Vooral in protestants-christelijke kringen, waar men de oorsprong van het eigen geloof zoekt in het Oude Testament, is men vaak uitgesproken filosemitisch. Dit kan samenvallen met een pro-Israël houding of ondersteuning van het zionisme, maar dit is niet noodzakelijk. Een hedendaagse Lees verder…