Sprookjes over een plotselinge, voortijdige ‘opname’

U kent het wel: wij schieten het luchtruim in om de Heer ergens in een of ander geografisch punt te ontmoeten. Hierover zijn films en documentaires gemaakt die bij duizenden verspreid werden. Jezus staat dan op een stratocumulus ongeveer 2.000 meter hoog, terwijl christenen uit het dorpje beneden, naar boven liften. Sommigen zijn een paar meter van de aarde verwijderd, anderen bevinden zich halverwege de wolk. Een onschriftuurlijke voorstelling, die toch door velen als waarheid wordt geloofd! Hier vindt u het verhaal op welke manier deze theorie ontstaan is:

Irvingianen

Misschien hebt u wel eens van de Irvingianen gehoord? Ze staan bekend als de Katholiek-Apostolische Kerk. De Britse encyclopedie vermeldt de naam van Edward Irving en de ruzie over zijn leringen in Schotland en in Engeland in het begin van de 19e eeuw. Hij werd geëxcommuniceerd en in 1833 als predikant afgezet door het Londens Presbyterium vanwege zijn uitspraken over ‘het zondige in de menselijke natuur van Christus’. Hij begon ook over de opname van de gemeente te prediken, nadat een jong Schots meisje, Margaretha MacDonald, in geestvervoering raakte en een visioen doorgaf, waarin zij de heiligen bij de terugkeer van de Heer vóór de grote verdrukking de aarde zag verlaten. Zij kreeg dit gezicht in de lente van 1830, toen ze in Port-Glasgow, Schotland, woonde. Deze ‘openbaring’ kan men vinden in een boek dat geschreven werd door R.N. Norton en dat in 1861 in Londen werd uitgegeven. Een exemplaar ervan is in mijn bezit, hoewel het uitverkocht is en bijna niet meer te verkrijgen.

Menselijke uitvinding sinds 1830

Vóór deze tijd had de kerk duidelijk en klaar, met een beroep op de leer van de apostelen, altijd verkondigd dat Jezus’ gemeente, overwinnend door de grote verdrukking heen zou gaan. Er is geen enkele aanwijzing dat vóór 1830 ooit geleerd zou zijn, dat er een ontkomen aan de strijd is door een wegtrekken van de gemeente. Op 30 april 1831 had Mevrouw J.B. Cardale, die zich later bij de Irvingianen voegde, tijdens een huissamenkomst een persoonlijke openbaring, waarin zij het visioen van Margaretha MacDonald over een ‘wegwezen’ vóór de grote verdrukking herhaalde. Op deze veronderstelde en aanvechtbare openbaring rust nu de moderne opnamedoctrine. Zij werd niet ontleend aan de Bijbel, maar sproot voort uit een valse profetie. Edward Irving accepteerde deze leer en zij werd op de ‘profetische’ bijeenkomsten te Powerscourt in Ierland onderwezen, vergaderingen die door de organisator van de Plymouth Brethren (vergadering van gelovigen), John Darby, werden bijgewoond. De inzichten van Irving werden door Darby, CR Mackintosh en Cl. Scofield overgenomen.

Scofieldbijbel

De Scofieldbijbel populariseerde in zijn kanttekeningen (niet in de Bijbel zelf), deze dwaling. Ze ontsproot in de gedachten van een jong Schots meisje en dit wordt ons meegedeeld op bladzij 15 van Nortons boek over de Katholiek-Apostolische Kerk. Darby, Scofield en Clarence Larkin met zijn profetische kaarten begonnen deze nieuwe theorie te onderwijzen en al vroeg in de 19e eeuw was zij zeer populair. Toen omstreeks de vorige eeuwwisseling de pinksterkracht werd uitgestort, accentueerde de Heilige Geest ook de waarheid dat de Heer terug zou komen. Maar pinkstermensen hadden geen nieuw licht op de bijzondere gebeurtenissen van de verschijning van Jezus Christus. Zij namen domweg over wat niet-pinkstermannen hadden geleerd in verband met het visioen van mejuffrouw MacDonald.

In een Bijbelschool gebruikten wij het boek van Larkin met zijn profetische kaarten, als handleiding. Deze kaarten waren alle gebaseerd op de opnametheorie. Daarnaast ontdekte ik echter dat in dit leerboek paragrafen waren, waarin de uitstorting van de Heilige Geest en het spreken in talen voorgesteld werd als een demonische zaak. Ik was diep geschokt. Ik begreep niet hoe deze mensen die zo met de komst van de Heer bezig waren, konden beweren dat onze pinksterervaring van satan was. Mijn reactie was: waarom schenkt God ons geen mannen die de profetische gebeurtenissen werkelijk bij het licht van Gods Heilige Geest, waarmee we gedoopt zijn, kunnen uitleggen? Wel, prijs God. Hij schonk ons zulke leraren!

(Uit: ‘The Rapture of the Church, what is it?’ door Bilt Britton).

Dezelfde beschrijving omtrent de herkomst van de theorie dat de gemeente vóór de grote verdrukking wordt opgenomen, wordt gegeven in het boek ‘The Unbelievable PreTrib Origin’, door Dave Mac-Pherson (Uitgever: Heart of America Bible Society, Kansas City, Missouri, U.S.A.).

Gerelateerd: